Origo Bowl 5.6" (16 oz) Brown
Origo Bowl 5.6" (16 oz) Orange
Origo Dessert Bowl 4.75" (8.5 oz) Brown
Origo Dessert Bowl 4.75" (8.5 oz) Orange
Origo Dessert Bowl 8.5 Oz Red - Seasonal
Origo Dinner Plate 10.25", Brown
Origo Dinner Plate 10.25", Orange
Origo Dinner Plate Red 10.25" - Seasonal
Origo Mug (13.5 oz) Brown
Origo Mug (13.5 oz) Orange
Origo Mug 13.5 Oz Red - Seasonal
Origo Nut Cup (5.5 oz) Brown
Origo Nut Cup (5.5 oz) Orange
Origo Salad Plate 7.75" Red - Seasonal
Origo Salad plate 8", Brown
Origo Salad plate 8", Orange
Origo Serving Bowl 10" (2.5 qt) Brown
Origo Serving Bowl 10" (2.5 qt) Orange
Origo Small cup (1oz/2"), brown
Origo Small cup (1oz/2"), orange
Origo Starter Set, 8 Pieces - 2 Colors
Origo Tumbler 3.2" (8.5 oz) Brown
Origo Tumbler 3.2" (8.5 oz) Orange
Orion Bowl
Orion Bowl Mini
Orion Wool Child's Blanket
Orja Napkin
Orja Placemat
Orja Table Runner, 14 x 47 inches
Orja Table Runner, 20 x 59 inches
Orja Table Square, 30 x 30 inches
Orja Tea Towel, 14 x 20 inches
Orja Tea Towel, 19 x 28 inches
Ornamental No 110 Sugar Spoon
Ornamental No 132 Sugar Tongs
Ornamental No 141 Gravy Ladle
Ornamental No 21 Cold Cut Fork
Ornamental No 21 Cold Cut Fork (Large)
Ornamental No 21 Cream Ladle
Ornamental No 21 Nut Spoon
Ornamental No 21 Pastry Server
Ornamental No 21 Serving Spoon
Ornamental No 21 Sugar Spoon
Ornamental No 21 Sugar Spoon with Hole
Ornamental No 41 Cold Cut Fork
Ornamental No 41 Nut Spoon
Ornamental No 41 Sugar Spoon
Ornamental No 42 Cold Cut Fork
Ornamental No 42 Jam Spoon
Ornamental No 55 Fish Fork

Prev   |   Next